Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

Användarhandledning för beräkning av väg- och spårtrafikbuller med Nord2000 för svenskt bruk

Kunskapscentrum om buller har fått i uppdrag att utarbeta en användarhandledning för att säkerställa att beräkningar med Nord2000 ger så rättvisande resultat som möjligt. Syftet är att den ska utgöra en gemensam grund för val av förutsättningar vid svenska bullerberäkningar med Nord2000, vilket förenklar arbetet och sörjer för att resultaten av beräkningar från alla användare blir så lika som möjligt. Beräkningarna görs normalt för en vädersituation som efterliknar Nord96 och för samma referenstrafiksituation som tidigare.

Dokument:

UTKAST - Användarhandledning Nord2000 version 230510

Beräkningshjälpmedel för beräkning av maxnivå från 6:e högsta fordon från 5%-nivå