Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

Användning av Nord2000 i Sverige

Status Nord2000 – Inventering av Nord2000 relativt svenska behov

Rapporten innehåller en genomgång av historik och nuvarande status för Nord2000. Nu gällande rapporter, svenska källdata, samt tillgängliga mjukvaror redovisas. Svenska utvecklingsbehov diskuteras, med särskilt fokus på vad som återstår.

Dokument:

Status Nord2000 - Inventering av Nord2000 relativt svenska behovEn del av underlaget som togs fram under arbetet med Cnossos-EU innehåller många jämförelser med Nord2000 och är därför aktuellt som underlag för sådana beräkningar. Användarhandledningen för beräkningar med Nord2000 refererar flitigt till de tre rapporter som kan laddas ner här nedan.

Beräkning av maximal nivå

Beräkning av maximal bullernivå med CNOSSOS-EU

Beräkning av vägtrafikbuller med CNOSSOS-EU, Nord2000 och Nord96

Beräkning av vägtrafikbuller med CNOSSOS-EU, Nord2000 och Nord96, Del 1

Beräkning av vägtrafikbuller med CNOSSOS-EU, Nord2000 och Nord96, Del 2

Uppdaterade tågindata till Nord2000

Trafikverket har finansierat mätningar av spårfordon i trafik på det statliga järnvägsnätet. Nya koefficienter för Nord2000 redovisas i nedanstående rapport. Koefficienterna kan även importeras från CSV-filen.

Svenska emissionsdata för beräkning av buller från spårburen trafik med hjälp av Nord2000

CSV-fil med a- och b-koefficienterna från rapportens tabell 3