Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

Cnossos-EU

Beräkningar med Cnossos-EU är nu genomförda
De kommuner som omfattas av EU:s bullerdirektiv har genomfört sina kartläggningar med Cnossos-EU och rapporterat resultaten till Naturvårdsverket. Uppdraget till Kunskapscentrum om Buller gällande Cnossos-EU är därmed utfört. Det planeras dock en uppföljning under 2023 för att samla erfarenheter från karläggningsarbetet inför nästa kartläggning som skall rapporteras 2027.