Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

Underlagsrapporter

Här publiceras underlagsrapporter som har tagits fram under arbetet med att uppdatera anvisningarna och indata för beräkningar med CNOSSOS-EU

Beräkning av maximal nivå

Beräkning av maximal bullernivå med CNOSSOS-EU
Version 1.42, 28 januari 2021