Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

Naturvårdeverkets bullernätverksmöte om EU-kartläggningen 2022

Den 3/11 2021 anordnade Naturvårdsverket ett möte inom nätverket för kommuner som ingår i EU-kartläggningen av buller i Sverige. Nedan finns en videoupptagning från detta möte, uppdelad i tre delar.


Del 1
Inledning och information från Naturvårdsverket om nyheter angående den kommande EU-kartläggningen och information från Trafikverket om trafikunderlag och om underlag som kommunerna skall leverera till Trafikverket.


Del 2
Presentation från Kunskapscentrum om Buller om skillnader i handhavande mellan Nordisk Beräkningsmetod och CNOSSON-EU


Del 3
Information från Novogit AB om fomat för rapportering av bullerkarta till NV.