Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

UTKAST: Kompletterande anvisningar för strategisk kartläggning med CNOSSOS-EU

Kunskapscentrum om Buller har tagit fram ett utkast till anvisningar för strategisk kartläggning av väg- och spårtrafikbuller med CNOSSOS-EU. Texten är ett tillägg till de äldre kartläggningsanvisningarna i SP Rapport 2010:77. Anvisningarna innehåller bl.a. emissionsdata för svenska vägfordon som ska användas tillsammans med de vägemissioner som publicerades 2015 i den ursprungliga versionen av CNOSSOS-EU. I slutet av december 2020 beslutade EU-kommissionen om korrektioner som skall införas i CNOSSOS-EU. Dessa korrektioner kommer bl.a. att påverka emissionsnivåer från vägtrafik, och uppdaterade svenska källdata behöver användas när korrektionerna implementeras i beräkningsprogrammen för att undvika fel. Den lösning som tills vidare rekommenderas är att använda CNOSSOS-EU:s ursprungliga källdata tillsammans med de svenska emissionsdata som redovisas i nedanstående anvisningar, till dess att uppdaterade svenska källdata gjorts tillgängliga.

Något som inte är specifikt inkluderat i anvisningarna, men som är en bra praxis att följa är att kommuner har med sin GIS-kompetens i den grupp som arbetar med beställning av kartläggningen, och är beredda att ge tid och resurser till kommunens GIS-handläggare för att ta fram underlag som utförarna behöver för att kunna genomföra kartläggningen, utöver aktuellt trafikdata.

Dokument:

Anvisningar för kartläggning av buller (SP Rapport 2010:77)

Utkast till kompletterande anvisningar för Cnossos-EU