Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

Kunskapscentrum om Buller

Kontaktuppgifter

Föreståndare: Anders Genell, VTI

Mikael Ögren, Arbets- och miljömedicin

Andreas Gustafson, VTI

Tomas Jerson, Elton

Peter Torstensson, VTI

Krister Larsson, AFRY/Chalmers