Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

Seminarium om bullerberäkning med Cnossos-EU i Sverige

Den 9/9 2020 genomförde Kunskapscentrum om Buller ett seminarium om beräkning med Cnossos-EU i Sverige. Nedan finns en videoupptagning från detta seminarium, uppdelad i tre delar. Presentationsmaterialet som användes finns att ladda ner nedan.

Del 1

Del 2

Del 3

Presentationsmaterial:

Kunskapscentrum om Buller.pdf

Cnossos indata utbredningsmodell.pdf

Cnossos vägtrafik.pdf

Demo utbredning.pdf

Demo sparbuller.pdf

CNOSSOS-EU demo SoundPLAN projektfiler.zip
OBS – ENBART FÖR UTBILDNING. Inaktuella källdata m m, använd ej för riktiga projekt.

För aktuella tågkälldata hänvisas till sidan om spårbuller.