Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

Externa referenser om Nord2000

I rapporten om status för Nord2000 refereras till ett antal rapporter som utgör delleveranser i de olika projekt som utvecklade beräkningsmetoden. En del av rapporterna finns tillgängliga hos Force Technology i Danmark, andra går att finna på danska Miljøstyrelsens hemsida, medan ytterligare andra kan vara lite svårare att hitta. För att förenkla åtkomsten samlas länkar till de aktuella dokumenten här.

Dokument:

Nord2000. New Nordic Prediction Method for Rail Traffic Noise

Acoustic Source Modelling of Nordic Road Vehicles

User's Guide Nord2000 Road

Sound propagation without refraction, revised 2006

Sound propagation with refraction, revised 2006

Proposal for Nordtest method: Nord2000 – Prediction of outdoor sound propagation, revised 2014

Nord2000 – Prediction of Outdoor Sound Propagation. Amendments to Report AV1106/07 revised 2014

Uppdaterade korrektionstermer för svenska vägfordon mättes upp 2015 och publicerades i nedanstående rapport.
OBS! Rapporten redovisar även korrektionstermer för CNOSSOS-EU men dessa är inte längre är giltiga. De togs fram för den ursprungliga CNOSSOS-versionen från 2015 och går inte att använda tillsammans med nuvarande version av CNOSSOS-EU.

Uppdaterade beräkningsmodeller för vägtrafikbuller, SP Rapport 2015:72