Kunskapscentrum om Buller Kunskapscentrum om Buller

Seminarium om trafikbullerberäkning med Nord2000 i Sverige

Kunskapscentrum om Buller höll ett seminarium om beräkning av trafikbuller med Nord2000 för svenskt bruk, tisdagen den 2:e maj 2023, kl 10:00 – 15:30.
Seminariet presenterade en kort historik över och introduktion till funktionaliteten hos Nord2000 samt belyste de centrala delarna av den framtagna användarhandledningen för beräkningar med Nord2000.
Ett utkast till användarhandledningen för beräkningar med Nord2000 finns att ladda ner här
Det enkla exempelprojekt för beräkningar med Nord2000 i SoundPLAN som visades under seminariet finns att ladda ner här

Presentationsmaterialet som visades under seminariet kan laddas ner här:
1.Seminarium Nord2000 230502 Introduktion.pdf
2.Seminarium Nord2000 230502 Historik.pdf
3.Seminarium Nord2000 230502 Utbredningsmodell.pdf
4.Seminarium Nord2000 230502 Källmodell vägtrafik.pdf
5.Seminarium Nord2000 230502 Källmodell tågtrafik.pdf
6.Seminarium Nord2000 230502 Användarhandledning.pdf

Seminariet spelades in och kan strömmas eller laddas ner här:

Del 1 (1.2Gb)
0:00:00 - Introduktion
0:07:03 - Historik
0:15:00 - Utbredningsmodell
0:54:30 - Källmodell vägtrafik
1:01:20 - Källmodell spårtrafik

Del 2 - Användarhandledning och diskussion (2.0Gb)
0:00:00 - Introduktion
0:03:00 - Praktisk användning, en snabbgenomgång
0:06:02 - Presentationens innehåll
0:08:23 - Bastillämpning, referensväder och referenstrafik
0:14:38 - Markimpedans
0:23:14 - Vägtrafik
1:20:22 - Spårtrafik
1:30:52 - Redovisning av underlag och beräkningsparametrar
1:33:26 - Beräkningsbörda
1:35:43 - Typfallsprogramvara N2kR-TC
1:45:05 - Diskussion

Under seminariet lade deltagare in länkar till dokument från Trafikverket i Teamsmötets chatt. Länkarna inkluderas här nedan.
Krav för bullerskyddsskärm för järnväg
Vägars och gators utformning (VGU)
Kvalitetssäkring av bullerberäkningar