Kunskapscentrum om Buller

Länk åter till Kunskapscentrums spårbullersida

Jämförande beräkningar med Cnossos-EU och Nordisk metod 1996Cnossos-EUNord96


Beräkningen är baserad på en trafik om ett fordon per timme, dvs 24 per dygn. Järnvägsbanken är 0,5 m högre än det omgivande plana landskapet. Mottagarhöjden är 4 meter över mark. Beräkningen är för ett fordon av klassen X11 med en total längd på 49,9 m och totalt 8 axlar. Tom beräkning indikerar att tågtypen normalt inte får framföras i vald hastighet. Cnossos N beräknas med neutral atmosfär och Cnossos F med gynnsam utbredning, dvs vind från källan till mottagaren eller för utbredningen gynnsam temperaturgradient.